Můžete lenošit nebo si dát pořádně do těla.

Aqualand Moravia

Součástí nedalekých Novomlýnských nádrží je i  nejmodernější zábavní vodní centrum v ČR. Nekonečnou zábavu si zde užijí děti i dospělí. Více naleznete zde.

Janův hrad

Byl vybudován u lovecké obory, na místě obtékaném ze tří stran řekou Dyjí. Sloužil jako lovecký zámeček.

Minaret

Jediný minaret na území České republiky stojí v Lednici na Moravě a údajně je nejvyšší stavbou tohoto typu postavenou mimo islámské země.  

Mikulov

Překrásné historické město 

Lednicko-valtický areál 
Zapsán do seznamu světového dědictví UNESCO.

Hrad Děvičky
Je nekrásnější za svítání a kouzelná příroda v okolí malebného Pavlova vám dokáže doslova vzít dech. 

Věstonická Venuše

V Dolních a Horních Věstonicích se pokocháte spoustou vykopávek a archeologických nálezů. 

Lom U Mariánského mlýnaOchutnejte nejlepší vína přímo u moravských vinařů. Degustaci zajistíme.Cyklostezky

jsou krásné, nenáročné, ale zase ne úplně snadné  zažijete snad všechno, o čem se cyklovýletníkovi může zdát. 


Nové Mlýny

Ráj pro milovníky vodních sportů a rybářů.


Krajina jakou jinde u nás nenajdete.


Pálava leží uprostřed prastaré kulturní krajiny jižní Moravy, která patří k nejdéle osídleným místům českých zemí. CHKO Pálava je harmonicky utvářenou krajinou s charakteristickým reliéfem s dominantou Pavlovských vrchů, významným podílem přirozených nebo málo ovlivněných stepních ekosystémů a s dochovanými památkami historického osídlení.

Nejcennější biotopy druhově bohatých skalních, drnových a lučních stepí, lesostepí, teplomilných doubrav a suťových lesů se vyvinuly na vápencových kopcích Pavlovských vrchů. Lesní komplex Milovického lesa tvoří teplomilné doubravy a panonské dubohabřiny, v nichž jsou dvě obory pro chov zvěře. V nivě řeky Dyje se střídají lužní lesy s loukami a jinými mokřadními nebo vodními společenstvy. Jednou z posledních lokalit slanomilné vegetace je Slanisko u Nesytu v jižní části CHKO.